iCombi Reiniging

Automatische reiniging - iCareSystem - Icombi

 • Het iCareSystem is het intelligente reinigings- en ontkalkingssysteem van de iCombi Pro. Het herkent de actuele mate van verontreiniging van het apparaat en doet een suggestie voor het ideale reinigingsprogramma, evenals de optimale hoeveelheid onderhoudsmiddelen.

Algemene veiligheid

 • Gebruik voor de automatische reiniging alleen de Active Green reinigingstabletten en Care-tabs die de fabrikant adviseert.

Zo voorkomt u verbrandingen:

 • Laat het apparaat en alle functionerende delen afkoelen voordat u begint met de automatische reiniging.

Zo voorkomt u ernstige huidirritaties:

 • De reinigingsmiddelen kunnen ernstige huidirritatie, brandwonden en oogletsel veroorzaken. Draag een nauw sluitende veiligheidsbril en beschermende handschoenen tegen chemische stoffen wanneer u het apparaat reinigt.
 • Houd de deur van de ovenruimte goed gesloten tijdens de automatische reiniging. Anders kunnen agressieve reinigingsmiddelen en hete stoom ontsnappen. Wanneer u de deur van de ovenruimte tijdens de automatische reiniging openmaakt, klinkt er een waarschuwingssignaal.
 • Laat de kernthermometer tijdens de automatische reiniging niet uit het apparaat hangen. De afdichting van de ovendeur kan dan beschadigd worden en er kunnen agressieve reinigingsmiddelen naar buiten komen.
 • Reinig de van buiten aan te brengen kernthermometer niet met de automatische reiniging. Verwijder alle verzorgingsproducten en de resten ervan voordat u het apparaat verwarmt om er gerechten in te bereiden.

Zo reageert u correct wanneer u in contact komt met reinigings- of verzorgingsmiddelen:

 • Wanneer u de reinigings- of verzorgingsmiddelen aanraakt zonder beschermende handschoenen tegen chemische stoffen, dan wel andere punten van de huid in contact komen met Active Green reinigingstabletten, spoel die punten dan 10 minuten lang af met stromend water.
 • Wanneer reinigings- of verzorgingsmiddelen in uw ogen terechtkomen, spoelt u uw ogen 15 minuten lang uit met stromend water. Neem eventuele contactlenzen uit.
 • Mocht u reinigings- of verzorgingsmiddelen inslikken, spoel dan uw mond grondig uit met water en drink onmiddellijk een halve liter water. Probeer niet geforceerd over te geven.
 • Alarmeer onmiddellijk de hotline voor vergiftigingen of een arts.

Reinigingsmodi

De volgende 2 reinigingsmodi staan u ter beschikking voor de reinigingsprogramma's licht, gemiddeld en snel:

 • Eco-Modus
  Wanneer u deze reinigingsmodus selecteert, worden in de reinigingsprogramma's minder reinigingsmiddelen en minder water gebruikt om het apparaat schoon te maken. De reinigingsprogramma's duren wel langer dan in de normale modus.
 • Normale modus
  Wanneer u deze reinigingsmodus selecteert, worden in de reinigingsprogramma's meer reinigingsmiddelen en meer water gebruikt om het apparaat schoon te maken. De reinigingsprogramma's duren dan korter dan in de normale modus.

Reinigingsprogramma's

De volgende reinigingsprogramma's zijn beschikbaar:

Programma Modus. Beschrijving Reinigingsmiddel
 licht Eco /
Normaal
Geschikt om lichte verontreinigingen en kalkafzettingen te verwijderen die zijn ontstaan bij gebruik van het apparaat tot 200 °C.
 • Active Green reinigingstabletten
gemiddeld Eco /
Normaal
Geschikt om verontreinigingen en kalkafzettingen te verwijderen die zijn ontstaan door bereidingsprocessen waarbij gegrild, gebraden of gebakken werd.
 • Active Green reinigingstabletten
 • Care-tabs
sterk Eco /
Normaal
Geschikt om sterke verontreinigingen en kalkafzettingen te verwijderen die zijn ontstaan door bereidingsprocessen
waarbij gegrild, gebraden of gebakken werd.
 • Active Green reinigingstabletten
 • Care-tabs
Snelle
reiniging
--- Geschikt om lichte verontreinigingen te verwijderen.
 • Active Green reinigingstabletten
Spoelen
zonder
tabletten
--- Geschikt om in water oplosbare verontreinigingen te verwijderen. ---
Spoelen met
naglans
--- Geschikt om kalkhoudende verontreinigingen te verwijderen die zijn ontstaan door bereidingsprocessen waarbij gebraden, gebakken of gestoomd werd.
 • Active Green reinigingstabletten


TIP

Wanneer uw apparaat is aangesloten op een watertoevoer met ontkalkt water, kan de aanbevolen hoeveelheid Active Green reinigingstabletten met max. 50% verminderd worden.

Reinigings- en Care-status

Het iCareSysteem herkent automatisch de reinigings- en Care-status van uw apparaat.

Reinigingsstatus

 • Wanneer het indicatielampje groen brandt, is het apparaat schoon.
 • Wanneer het indicatielampje oranje brandt, is het apparaat verontreinigd. U kunt echter nog gerechten bereiden met het apparaat, totdat u wordt opgeroepen om het te reinigen.
 • Wanneer het indicatielampje rood brandt, is het apparaat sterk verontreinigd. U moet eigenlijk onmiddellijk een reinigingsprogramma starten, maar op z'n laatst wanneer u de volgende oproep voor reiniging ontvangt. 

Care-status

 • Wanneer de Care-status groen is, is de stoomgenerator kalkvrij.
 • Wanneer het indicatielampje oranje brandt, is de stoomgenerator licht verkalkt.
 • Wanneer het indicatielampje rood brandt, is de stoomgenerator sterk verkalkt. U moet eigenlijk onmiddellijk een reinigingsprogramma starten, maar op z'n laatst wanneer u de volgende oproep voor reiniging ontvangt.

Automatische reiniging starten

 • De inhangrekken zijn correct geplaatst in de ovenruimte.
 • Het verrijdbare bordenrek is correct geplaatst in de ovenruimte.

Wanneer uw apparaat is uitgevoerd met de optionele, geïntegreerde vetafvoer, neem dan de opvangbak voor het vet uit de ovenruimte en sluit de afvoerbuis. U kunt zelf instellen dat u erop geattendeerd wilt worden de geïntegreerde vetafvoer te sluiten, voordat u een automatische reiniging start. Verdere informatie vindt u hier: Geïntegreerde vetafvoer

 1. Druk in de menubalk op de toets:
  > Wanneer de temperatuur in de ovenruimte boven 50 °C ligt, verschijnt deze melding: Ovenruimte te warm
 2. Start de Cool-Down-functie om de temperatuur van de ovenruimte omlaag te brengen.
 3. Kies het gewenste Reinigingsprogramma.
 4. Maak de deur van de ovenruimte open.
 5. Verwijder alle houders, bakblikken en -platen uit de ovenruimte.
 6. WAARSCHUWING! Risico op brandwonden! Draag een nauw sluitende veiligheidsbril en beschermende handschoenen tegen chemische stoffen om u goed te beschermen bij de omgang met Active Greenreinigingstabletten en Care-tabs. Pak het aangegeven aantal Active Greenreinigingstabletten en leg ze in de zeef van de bodemafvoer.
 7. Pak het aangegeven aantal verpakkingen Care-tabs uit en leg de ze in de Care-lade.
 8. Sluit de deur van de ovenruimte.

>> De automatische reiniging begint.
>> Wanneer de automatische reiniging is afgesloten, klinkt er een signaal.

TIPS

Wanneer er zich tijdens de automatische reiniging schuim in de ovenruimte vormt hoewel u de aanbevolen hoeveelheid Active Green reinigingstabletten gebruikt, moet u het aantal tabs bij de volgende automatische reiniging verminderen. Mocht er ook dan schuimvorming blijven plaatsvinden, neem dan contact om met uw RATIONAL servicepartner.

Geforceerd reinigen

Wanneer u het geforceerd reinigen hebt geactiveerd, wordt u na een vastgestelde periode gevraagd het apparaat te reinigen. U kunt pas met het apparaat werken, wanneer de reiniging is uitgevoerd.

 1. Druk de toets in.
 2. Druk de toets in. Reiniging
 3. Druk de toets in. Geforceerd reinigen
 4. Om het geforceerd reinigen te activeren, drukt u op de toets: ON
 5. Om de tijd in te stellen waarna u gevraagd wordt het apparaat te reinigen, drukt u op de toets: Tijd tot reinigingsopdracht Let erop dat hier de bedrijfstijd en niet de werkelijk verlopen tijd wordt ingesteld.
 6. Selecteer op de schaal de gewenste waarde van 1 - 24 uur.
 7. Om in te stellen met hoeveel uur de reiniging na de oproep uitgesteld kan worden, drukt u op de toets: Vertragingstijd bij geforceerd reinigen
 8. Selecteer op de schaal de gewenste waarde van 1 - 24 uur.

>> In de voetregel wordt weergegeven, hoeveel bedrijfsuur het nog duurt voordat een reiniging moet worden uitgevoerd.

Reinigingsschema

Met behulp van een reinigingsschema stelt u vast op welke weekdagen Geforceerd reinigen moet worden uitgevoerd.

 1. Druk de toets in.
 2. Druk de toets in. Reiniging
 3. Druk de toets in. Reinigingsschema
 4. Wanneer het mogelijk is om de reiniging met een bepaalde tijd uit te stellen, drukt u op de toets: Bedrijfsmodus reiniging
 5. Druk de toets in. Waarschuwing
 6. Om in te stellen dat het apparaat direct moet worden gereinigd wanneer er een oproep tot reiniging verschijnt, drukt u op de toets: Bedrijfsmodus reiniging
 7. Druk de toets in. Forceren.
 8. Selecteer de gewenste weekdag.
 9. Druk de toets in. AAN.
 10. Stel de tijd in waarop u gevraagd wordt het apparaat te reinigen.

>> In de voetregel wordt weergegeven, hoelang het nog duurt voordat een reiniging moet worden uitgevoerd.

Categorieën

Merken

Andere zoek suggesties

Populaire zoekresultaten